Otevřený multifunkční prostor pro spolupráci mezi odborníky z praxe a žáky základních a středních škol

Jedním z cílů společnosti EDU-PRO Consulting, a.s. je podpora a realizace vzdělávacích aktivit. Prostředkem k uskutečňování těchto aktivit je Centrum praktického vzdělávání. Toto centrum se nachází přímo v budově Technologického centra Písek a slouží primárně k praktické výuce v různých oborech s důrazem na oblast informačních a komunikačních technologií a oborů souvisejících. Výuka probíhá v úzké spolupráci s odborníky, kteří mohou poskytnout především praktické zkušenosti z oborů Informačních technologií, obchodu a mnoho dalších odvětví. CPV je uzpůsobeno potřebám praktického vyučování a umožňuje využít inovativních forem spolupráce (například videokonferenční propojení s učebnami informatiky se školami v Písku, využití dotykových kiosků nebo praktickou výuku v komunitním prostředí).

Centrum praktického vzdělávání je vybaveno moderní interaktivní tabulí, videoprojekcí, ozvučením, nástěnnou televizí LCD a centrálním ovládacím panelem. Prostory jsou navíc vybaveny třemi dotykovými kiosky pro praktická cvičení a skupinovou práci. K dispozici je i 10 tabletů, které jsou využívány pro praktická cvičení a např. k prezentaci rozdílů mezi desktopovým a mobilním přístupem k užívání aplikací.

zde_sidli_cpv

V této budově sídlí Centrum praktického vzdělávání