fbpx

Centrum praktického vzdělávání

CEPV je vzdělávací platforma společnosti EDU-PRO Consulting a.s., která se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti digitalizace vzdělávání a digitálního vzdělávání. Digitální gramotnost neustále narůstá na důležitosti a CEPV je připraven pomoci.

Komplexní LMS řešení pro školy
Osobní rozvoj dle trhu práce
Platforma pro poskytování externích kurzů

Jsme členy      a zaměřujeme se na využití moderních informačních a komunikačních technologií pro zkvalitnění výuky.

Komplexní LMS řešení pro školy

Nasazení systému Moodle

Nasazení open-source LMS Moodle na server

  • Vlastní server školy
  • Prostřednictvím platformy CEPV
  • Na TCP VCP

Vnitřní konfigurace systému Moodle

Systémové nastavení vnitřní administrace včetně vytvoření uživatelských účtů a zařazení do skupin včetně nastavení restrikcí.

Správa systému Moodle

Průběžná správa serveru a údržba systému (aktualizace, instalace pluginů apod.).

Konzultace s ředitelem

Prvotní i následné konzultace vzhledem k nastavení systému, jeho úpravám a dodatečným službám.

Konzultace s učitelem

Prvotní rozhovor ohledně osnovy předmětu, typu výuky, představení materiálů apod.

Příprava digitálních materiálů

Nastavení nástrojů a úprava materiálů do digitální podoby.

Školení učitelů

Výukové moduly kurzu

  • Obecná práce se systémem Moodle a nastavení vlastního profilu
  • Seznámení se stavebními bloky jednotlivých kurzů a možnosti využití externích produktů
  • Nastavení kostry kurzu včetně začlenění materiálů
  • Individuální doporučení dle přístupu k výuce

Reference

V TCP jsem byl se studenty 3. ročníku na workshopu na téma Práce s multimédii na mobilních zařízeních – střih videa. Je dobré ukázat dnešním studentům, že k jednoduché úpravě videa není potřeba pevné PC, ale stačí jednoduchý tablet. Dokazuje to univerzálnost dnešních zařízení.

Bc. Tomáš SlavíkOdborné předměty - SPŠ a VOŠ Písekhttps://

Centrum praktického vzdělávání jsme si vyzkoušeli s naší 6. třídou, kde máme 12 žáků (to je téměř optimální počet pro návštěvu CPV). Žáci nadšeně reagovali na nové moderně vybavené prostředí centra. Někteří se přímo předháněli v plnění zadaných úkolů. Cesta do CPV se nám určitě vyplatila. Motivace žáků k učení stoupla o 100%. Zejména díky pobytu v jiném než školním prostředí, které přináší řadu nových podnětů. Je jasné, že cesta do CPV a zpět zabere určitý čas. Proto vidím jako výhodné plánovat návštěvy na delší časové bloky (2-3 vyučovací hodiny). Naše červnová návštěva předčila naše očekávání a vedla nás k rozhodnutí zařadit cesty do CPV jako součást informatiky. Už se těšíme na další pravidelné návštěvy CPV. Ostatním základním školám vřele doporučujeme organizovat návštěvy CPV jako motivační odměnu pro 10 vybraných žáků.

Ing. Richard Váňa Ředitel - ZŠ Cesta, Písekhttps://

Dne 26. 6. 2015 se skupina studentů oboru Informační služby zúčastnila v Centru praktického vzdělávání Technologického centra Písek kurzu Práce s multimédii na mobilních zařízeních. Studenti využili možnosti vytvořit pod vedením lektora pana Pavelky krátká videa z materiálů natočených na vlastní akci Noc literatury. Workshop byl z pohledu pedagoga velmi zdařilý – teoretický úvod přiblížil danou problematiku, praktické cvičení studenty bavilo a lektor se jim maximálně věnoval. Sami studenti hodnotili akci kladně jako „zábavnou a přínosnou“.

PhDr. Daniela NovotnáOdborné předměty a praxe - SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ, Táborhttps://

Podívejte se, jak nám šlo vzdělávání v rámci projektu Maminky, i IT pomáhá

Akreditace

      je členem